Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

Šios prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Ploom kaitinamojo tabako įrenginių (toliau – Prekės), įsigytų mažmeninės prekybos vietose Lietuvos Respublikoje, grąžinimo ir keitimo tvarką.

I.              Nenaudotų Prekių grąžinimas, kai Prekės yra tinkamos kokybės (per 14 kalendorinių dienų)

1.     Pirkėjas, įsigijęs Prekes fizinėje mažmeninės prekybos vietoje, pardavėjo sutikimu turi teisę ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo Prekių įsigijimo dienos grąžinti nenaudotas Prekes pardavėjui jų pirkimo vietoje ir atgauti už Prekes sumokėtą kainą.

2.     Pirkėjas, grąžindamas Prekes, privalo nurodyti priežastį, dėl kurios įsigyta Prekė jo netenkina.

3.     Pirkėjui jo sumokėta už Prekes suma grąžinama Prekių pirkimo vietoje grynaisiais pinigais.

4.     Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos nebuvo naudotos, yra neišpakuotos iš originalios pakuotės (pakuotės apsauginės plėvelės yra nepažeistos), nesugadintos, išsaugota jų prekinė išvaizda ir pirkėjas pateikia pardavėjui įrodymus, patvirtinančius, kad jis Prekes pirko iš to pardavėjo.

5.     Tabako gaminiai ir rinkiniai, į kurių sudėtį įeina Prekės kartu su tabako gaminiais, negrąžinami ir nekeičiami.

6.     Kiti daiktai (pvz. Prekių aksesuarai), kuriuos pirkėjas įsigyja mažmeninės Ploom prekybos vietose, gali būti keičiami ar grąžinami pagal šį I skyrių, jeigu tai numato Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697.

 

II.           Nekokybiškų ar sugadintų Prekių keitimas naujomis (savanoriška komercinė garantija)

7.  Savanoriškos komercinės garantijos (toliau – Komercinė garantija) teikėjas – UAB „Sanitex“, kodas 110443493, buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas, Lietuvos Respublika.

8.  Komercinė garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę reikalauti užtikrinti nemokamą LR civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje nustatytų teisių įgyvendinimą (įstatyminė garantija).

9.  Per vienerius metus nuo Prekių įsigijimo dienos pirkėjas turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą pakeisti nekokybišką ar sugadintą Prekę pagal Komercinės garantijos sąlygas.

10.  Nekokybiškos ar sugadintos Prekės keitimas nauja galimas tik tuo atveju, jeigu pirkėjas užregistruoja Prekę pirkėjo paskyroje svetainėje www.ploom.lt.

11.  Komercinė garantija suteikiama tik 1 (vieną) kartą vienai Prekei. Nekokybišką ar sugadintą Prekę pakeitus nauja ar pasibaigus Komercinės garantijos terminui, Prekė pagal Komercinės garantijos sąlygas keičiama nebebus.

12.  Jei tokios paties modelio Prekės nėra, Prekė gali būti pakeista funkciškai lygiaverte Preke. Jei nekokybiška ar sugadinta tik Prekės komplektuojamoji detalė, keičiama tik ši dalis.

13.  Jeigu Prekė buvo pakeista nauja pagal komercinę garantiją, pakeistai Prekei tęsiamas tas pats įstatyminės garantijos laikotarpis.

14.  Komercinė garantija negali būti taikoma, jeigu:

14.1. Prekės originalus serijos numeris yra pakeistas arba jo nėra įmanoma aiškiai matyti;

14.2. Preke nebėra disponuojama (ji pamesta, pavogta, žuvo ar kt.);

14.3. Įvyko nežymus (kosmetinis) Prekės pažeidimas (įbrėžimas, įskilimas, įlenkimas, spalvos pokytis ar pan.), kuris netrukdo jos tinkamam veikimui;

14.4. Prekė pirkta ne Lietuvos Respublikoje.

15.  Norėdamas pasinaudoti Komercine garantija, pirkėjas turi kreiptis į Klientų pagalbos tarnybą tel. 8 800 20040, užpildyti jam atsiųstą keitimo formą ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected] kartu su pirkimą patvirtinančio dokumento kopija.

16.  Kai pirkėjas pateikia Klientų pagalbos tarnybai tinkamai užpildytą keitimo formą ir pirkimą patvirtinančio dokumento kopiją, formoje nurodytais kontaktais su pirkėju susisiekia kurjeris ir suderina Prekių pakeitimą.

17.  Pirkėjas turi tinkamai supakuoti Prekes, t. y. įdėti grąžinamas Prekes kartu su atspausdinta keitimo forma į tinkamą dėžutę, kad Prekės nebūtų apgadintos transportavimo metu.

18.  Pakeistos (naujos) Prekės gali būti perduotos tik asmeniui, sulaukusiam 18 metų. Kurjeriui pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19.  Komercinės garantijos teikėjas turi teisę pakeisti Komercinės garantijos sąlygas, bet kuriuo metu iš anksto pranešdamas apie tai pirkėjams el. paštu ir/arba paskelbdamas naujas Komercinės garantijos sąlygas svetainėje www.ploom.lt.

 

III.           Prekių kokybės garantija (įstatyminė garantija)

20.  Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška Prekė, turi teisę į įstatyminę kokybės garantiją, vadovaudamasis LR civilinio kodekso 6.364-6.3643 straipsniais.

21.  Norėdamas pasinaudoti įstatymine kokybės garantija, pirkėjas turi kreiptis į Klientų pagalbos tarnybą tel. 8 800 20040, užpildyti jam atsiųstą atitinkamą formą ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected] kartu su pirkimą patvirtinančio dokumento kopija.

22.  Tolesni Prekių keitimo ar grąžinimo veiksmai vyksta pagal Klientų pagalbos tarnybos nurodymus ir aukščiau išdėstytas atitinkamas keitimo ar grąžinimo procedūras. 

Ar jums jau yra 18 metų?

 

Norėdami lankytis šioje svetainėje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų.

 

Šioje svetainėje lankytis gali tik suaugusieji Lietuvoje esantys nikotino ar tabako gaminių vartotojai. Šie produktai sukelia priklausomybę ir nėra nerizikingi.

 

Taip