Naudojimosi Sąlygos

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIA SVETAINE

Šios Naudojimosi sąlygos kartu su jose nurodytais dokumentais taikomos jums naudojantis mūsų svetaine ploom.lt („Svetainė“), nesvarbu, ar esate svečias, ar registruotas vartotojas. Naudojimasis mūsų svetaine apima prieigą, naršymą arba registraciją naudotis mūsų svetaine.

Prieš pradėdami naudotis mūsų svetaine, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas, nes jos bus taikomos jūsų apsilankymo metu.

Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis.

Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, neturite naudotis mūsų svetaine.

Informacija apie mus

Šią svetainę valdo Šveicarijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė JTI SA („mes“).

Šių naudojimo sąlygų ir mūsų svetainės pakeitimai

Mes galime bet kada peržiūrėti šias naudojimo sąlygas, pakeisdami šį puslapį. Taip pat galime retkarčiais atnaujinti savo svetainę ir bet kada pakeisti turinį, kad atspindėtų mūsų produktų, vartotojų poreikių ar verslo prioritetų pokyčius.

Bet kokie pakeitimai įsigalios tą dieną, kai jie bus paskelbti mūsų svetainėje ir yra privalomi, jei toliau naudositės mūsų svetaine.

Prisijungimas prie mūsų svetainės

Turite būti 18 metų ar vyresni, kad galėtumėte pasiekti mūsų svetainę, o prieiga priklauso nuo jūsų patvirtinimo.

Negarantuojame, kad mūsų svetainė ar bet koks joje esantis turinys visada bus pasiekiamas arba bus nepertraukiamas. Mes galime laikinai sustabdyti, atšaukti, apriboti, nutraukti ar pakeisti visą arba bet kurią mūsų svetainės dalį be įspėjimo, tačiau stengsimės tinkamai informuoti apie tokius pakeitimus. Nebūsime atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių mūsų svetainė bus nepasiekiama bet kuriuo metu ar tam tikrą laikotarpį.

Jūs taip pat esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie prisijungia prie mūsų svetainės per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias naudojimo sąlygas ir kitas taikomas sąlygas bei jų laikytųsi.

Jūsų paskyra ir slaptažodis

Slaptažodžius ar bet kokią kitą informaciją, kurią jums suteikėme arba pasirinkote kaip dalį mūsų saugumo procedūrų, turite laikyti konfidencialiais. Negalite to atskleisti jokiai trečiajai šaliai.

Mes turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kokį vartotojo identifikavimo kodą ar slaptažodį, jei, mūsų pagrįsta nuomone, nesilaikėte kurios nors iš šių Naudojimosi sąlygų nuostatų.

Jei žinote arba įtariate, kad kas nors kitas, išskyrus jus, žino jūsų arba slaptažodį, turite nedelsdami informuoti mus naudodami „Susisiekite su mumis“ formą.

Svetainės naudojimas

Svetainės negalima naudoti šiais tiksliais:

(i) atsisiųsti, siųsti el. paštu, skelbti, dalintis, suteikti prieigą ar kitaip perduoti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, grasinanti, įžeidžianti, priekabiaujanti, šmeižikiška, vulgari, nepadori, pornografinė, kurstanti neapykantą ar rasistiška, etniniu ar kitaip nepriimtinu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia medžiaga, skatinančią elgesį, kuris būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu ar civiline atsakomybe, pažeidžia kitų intelektinę nuosavybę ar kitas teises bei kitaip pažeidžiančia galiojančius vietinius teisės aktus, nacionalinę ar tarptautinę teisę;

(ii) el. paštu siųsti nepageidaujamą ar neleistiną reklamą;

(iii) siųsti bet kokią medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų ar bet kokio kito kompiuterio kodo, failų ar programų, skirtų pertraukti, sunaikinti, pakeisti arba apriboti programinės įrangos ar funkcionalumą;

(iv) trukdyti Svetainę ar prie jos prijungtus serverius ar tinklus, įskaitant bandymą trukdyti bet kurio kito vartotojo, pagrindinio kompiuterio ar tinklo prieigai, įskaitant, be apribojimų, perkrovimą, įsitraukimą į „paslaugų atsisakymo“ atakas, „ pašto šiukšlių siuntimas, „sulaužymas“ ar „bombardavimas paštu“ svetainėje arba bet kokių prie svetainės prijungtų tinklų reikalavimų, procedūrų, politikos ar taisyklių nesilaikymas;

(v) viešaisiais ar komerciniais tikslais be išankstinio raštiško mūsų leidimo;

(vi) keisti, sublicencijuoti, versti, pardavinėti, apgręžti ar kitaip kenkti Svetainei

(vii) rinkti arba saugoti asmens duomenis apie kitus Svetainės naudotojus.

Svetainė skirta prieigai iš Lietuvos teritorijos. Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi už taikomų užsienio įstatymų laikymąsi.

Intelektinės nuosavybės teisės

Esame visų intelektinės nuosavybės teisių į mūsų Svetainę ir joje skelbiamą medžiagą savininkai arba licencijos turėtojai. Šiuos kūrinius visame pasaulyje saugo autorių teisių įstatymai ir sutartys. Visos tokios teisės yra saugomos.

Galite svetainės turinį savo kompiuteryje interneto naršyklėje ir įprastai naudotis svetaine. Jūs neturite teisės atlikti šiuos veiksmus (nebent mes davėme išankstinį raštišką sutikimą tokiam naudojimui):

- bet kokiu būdu modifikuoti popierinės ar skaitmeninės medžiagos, kurią atspausdinote ar atsisiuntėte. Negalite naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ar garso sekų ar bet kokios grafikos atskirai nuo lydinčio teksto;

- kopijuoti, keisti ar dalintis svetainės turiniu kitose svetainėse, socialiniuose tinkluose ar kitur internete;

- pašalinti bet kokius autorių teisių, prekių ženklų ar kitus intelektinės nuosavybės pranešimus šioje svetainėje; arba

- naudoti svetainės turinį bet kokiais komerciniais tikslais, negavę tam licencijos iš mūsų ar mūsų licencijų išdavėjų.

Visada turi būti pripažintas mūsų, kaip mūsų svetainės turinio autorių, statusas (ir visų nustatytų bendradarbių).

Mūsų atsakomybės apribojimas

Niekas šiose Naudojimosi sąlygose nepanaikina ir neriboja mūsų atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą, atsiradusį dėl mūsų aplaidumo, mūsų apgaulės ar apgaulingo klaidingo pateikimo, arba bet kokios kitos atsakomybės, kurios negali apriboti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už svetainių turinį, kuriose yra nuoroda į mūsų svetainę.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, neįtraukiame visų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų sąlygų, kurios gali būti taikomos mūsų svetainei ar bet kokiam joje esančiam turiniui.

Mes nebūsime atsakingi už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl arba susijusių su:

- mūsų svetainės naudojimu arba negalėjimu ja naudotis;

- bet kokio mūsų svetainėje rodomo turinio naudojimu.

Jei esate juridinis asmuo, atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už:

- prarastą pelną, pardavimus, verslą ar pajamas;

- verslo nutraukimą;

- numatytų santaupų praradimą;

- verslo galimybių, prestižo ar reputacijos praradimą;

- bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius.

Nors dedame pagrįstas pastangas atnaujinti informaciją svetainėje, neteikiame jokių pareiškimų, garantijų ar garantijų, nei aiškių, nei numanomų, kad mūsų svetainės turinyje nėra klaidų ar praleidimų, jis yra tikslus, išsamus ar atnaujintas (įskaitant produktų aprašymus ar kainas).

Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad savo svetainę teikiame tik asmeniniam naudojimui ir nesame jums atsakingi už prarastą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.

Taikytina teisė

Šioms Naudojimosi sąlygoms bus taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Bet koks ginčas tarp mūsų ir jūsų, kylantis, susijęs ar susijęs su Svetaine, šiomis Naudojimosi sąlygomis ar bet kuriais susijusiais klausimais, turi būti sprendžiamas išimtinai Lietuvos teismuose, o jūs neatšaukiamai pateikiate ir sutinkate su išimtine šių teismų jurisdikcija.

Nuoroda į mūsų svetainę

Galite pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai ir nekenkiate mūsų reputacijai. Visų pirma nenorime nuorodų į mūsų pagrindinį puslapį iš svetainių, kurias, kaip žinoma, naudoja jaunesni nei 18 metų asmenys.

Pasiliekame teisę atšaukti leidimą susieti be įspėjimo.

Susiekite su mumis

Klausimai, komentarai ar pranešimai apie pažeidimus turėtų būti siunčiami mums naudojant „Susisiekite su mumis“ formą.

Ar jums jau yra 18 metų?

 

Norėdami lankytis šioje svetainėje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų.

 

Šioje svetainėje lankytis gali tik suaugusieji Lietuvoje esantys nikotino ar tabako gaminių vartotojai. Šie produktai sukelia priklausomybę ir nėra nerizikingi.

 

Taip