Privatumo politika

1. Privatumo politika

„JT INTERNATIONAL SA“ – registracijos numeris CHE-105.274.060, PVM mokėtojo kodas CHE-116.274.822 MWST, registruota buveinė yra adresu 8, Rue Kazem Radjavi, 1202, Ženeva, Šveicarija (toliau – JTI SA), UAB „BSN LT“, juridinio asmens kodas 306247035, PVM mokėtojo kodas LT100015720912, registruota buveinė yra adresu Raudondvario pl. 131, LT-47191 Kaunas, Lietuva (toliau – BSN), bei UAB „JTI Baltic“, juridinio asmens kodas 111583352, PVM mokėtojo kodas LT115833515,  registruota buveinė yra adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva (toliau - JTI Baltic), visos kartu toliau įvardijamos kaip „mes“, yra įsipareigojusios saugoti ir gerbti jūsų duomenų apsaugą ir privatumo teises.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) (kartu su mūsų interneto svetainės (arba kitaip – Platformos) naudojimo sąlygomis ir kitais joje nurodytais dokumentais) nustatomas pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkysime bet kokius iš jūsų gautus arba mums pateiktus asmens duomenis. Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, kurią taikome tvarkydami jūsų asmens duomenis.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Pagal šią Privatumo politiką tvarkomų jūsų asmens duomenų bendri valdytojai yra JTI SA, BSN ir JTI Baltic. Atsakomybės už jūsų asmens duomenų tvarkymą sritis šios bendrovės yra tarpusavyje pasiskirsčiusios toliau Privatumo politikoje apibendrintai paaiškintu būdu.

 

2. Šios privatumo politikos taikymo sritis

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip laikomės duomenų apsaugos teisės aktų, kaip tvarkome mūsų produktų ir paslaugų vartotojų bei svetainės lankytojų asmens duomenis.

Perskaitykite šią Privatumo politiką kartu su visais kitais dokumentais bei susijusia su konkrečiomis mūsų iniciatyvomis ir veikla informacija.

Laukiame klausimų, komentarų ir prašymų, susijusių su šia Privatumo politika ir mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis, todėl galite kreiptis į mus (bet kurį iš bendrų duomenų valdytojų) naudodami formą „Susisiekite su mumis“.

3. Jūsų pareiga informuoti mus apie pasikeitimus

Svarbu, kad mūsų turimi jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir galiojantys. Atnaujinti juos galite mūsų svetainėje.

4. Informacija, kurią galime rinkti

Siekdami suteikti jums reikiamas paslaugas ir produktus, vykdyti savo teisines prievoles ir verslo operacijas, kaip išsamiai aprašyta šios Privatumo politikos 8 skyriuje, galime tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis:

- vardas ir pavardė;

- gimimo data;

- kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris);

- informacija, susijusi su mūsų produktais ir (arba) paslaugomis, kurias įsigijote arba naudojote, įskaitant informaciją apie jūsų paskyrą, pirkimo istoriją, užsakymus, klientų atsiliepimus, rinkos tyrimus ir kitus pardavimo duomenis;

- išsami informacija apie jūsų sąveiką su mumis, įskaitant aptarnavimo pranešimus ir pastabas apie jūsų bendravimą ir pokalbius su mumis;

- jūsų balso įrašai, kuriuos darome ir saugome savo serveriuose, kai kreipiatės į „Ploom“ aptarnavimo komandą;

- techninė informacija apie naudojimąsi mūsų Platformomis ir kontaktiniu centru, įskaitant laiką ir trukmę, interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų įrenginiui prijungti prie interneto, prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymą, srauto duomenis, naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir Platformą bei informaciją apie slapukų ir sekimo technologijų naudojimą. Būtinieji slapukai visada bus įjungti, taip pat galite įjungti ir papildomus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus ir apie tai, kaip priimti arba atsisakyti slapukų, rasite mūsų slapukų politikoje;

- rinkodaros ir komunikacijos informacija, įskaitant pageidavimą gauti rinkodaros pranešimus.

5. Kai asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų

Informaciją apie save galite mums pateikti įvairiais būdais, pvz., kai:

- registruojatės tapti nariu mūsų duomenų bazėse (pvz., ryšių su klientais valdymo) asmeniškai arba internetu;

- registruojatės tiesiogiai pas mus, kad galėtumėte dalyvauti mūsų verslo iniciatyvose ir veikloje (pvz., apklausose, pasiūlymuose, konkursuose, loterijose, kampanijose, kitais pardavimo būdais ir t. t.) asmeniškai arba internetu;

- pildote formas mūsų svetainėje www.ploom.lt, su ja susijusiose mikrosvetainėse;

- pas mus registruojate įrenginį;

- registruojatės, kad gautumėte informaciją el. paštu arba rinkodaros pranešimus (kai tai leidžiama pagal įstatymus);

- dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose;

- susirašinėjate su mumis per „Ploom“ aptarnavimo komandą , telefonu, el. paštu, socialiniuose tinkluose ar kitais būdais (pvz., siųsdami SMS žinutes per bandomąjį laikotarpį, dalyvaudami pokalbiuose internetu ir t. t.). Tai apima informaciją, kurią pateikiate, kai registruojatės norėdami naudotis mūsų Platformomis, užsiprenumeruojate mūsų paslaugą, ieškote produkto, pateikiate užsakymą mūsų Platformose, dalyvaujate konkurse ar apklausoje ir pranešate apie problemas, susijusias su mūsų Platformomis.

6. Kai asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių

Asmens duomenis galime gauti ne tik tiesiogiai iš jūsų, bet ir netiesiogiai toliau nurodytais būdais:

- taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, kitas JTI grupės įmones, prieglobos paslaugų teikėjus, mokėjimo paslaugų teikėjus, pristatymo paslaugų teikėjus, mažmenininkus, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus, produktų asistentus, lojalumo ir klientų atsiliepimų platformos teikėjus, ryšių su klientais valdymo paslaugų teikėjus, vartotojų duomenų platformos teikėjus, rinkodaros automatizavimo paslaugų teikėjus, informacinių paslaugų teikėjus, renginių organizatorius, vartotojų atsiliepimų teikėjus, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subrangovus, analizės paslaugų teikėjus, paieškos informacijos teikėjus, kredito informacijos agentūras) ir iš jų galime gauti informacijos apie jus;

- informaciją apie jūsų pirkinius, pageidavimus ir dalyvavimą mūsų iniciatyvose ir veikloje (pvz., apklausose, pasiūlymuose, kampanijose) gali pateikti mūsų patikimas atstovų, klientų ir partnerių tinklas, įskaitant mūsų verslo partnerių, mažmeninės prekybos parduotuvių, atstovų, organizuojamus renginius, kuriuose su jais bendraujate internetu arba tiesiogiai.

Šią informaciją galime sujungti su informacija, kurią mums pateikiate, ir informacija, kurią apie jus surenkame. Šią informaciją ir bendrą informaciją galime naudoti šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais (atsižvelgdami į gautos informacijos rūšį, pvz., vardas, pavardė ir adresas).

Jei pateikėte savo asmens duomenis rinkodaros agentūroms ir sutikote, kad su jumis susisiektų trečiosios šalys siūlydamos jums aktualią informaciją ar produktus, galime su jumis susisiekti, jei manome, kad turime teisėtą interesą tai daryti.

7. Informacija, kurią gauname tikrindami jūsų amžių

Turime teisinę prievolę patikrinti jūsų amžių, todėl, prieš atsiimdami bet kurį mūsų produktą, turėsite užbaigti amžiaus patikrinimo procesą.

Jei asmens duomenis turime rinkti pagal įstatymą arba pagal su jumis sudarytos sutarties sąlygas, o jūs nepateikiate šių duomenų, kai to prašoma, galime neįvykdyti sutarties, kurią su jumis esame sudarę arba bandome sudaryti (pvz., teikti jums prekes ar paslaugas). Tokiu atveju mums gali tekti atšaukti jūsų užsakytą produktą ar paslaugą, tačiau apie tai jus informuosime.

8. Teisėti pagrindai ir tikslai, kuriais naudojame jūsų informaciją

Jūsų informaciją naudosime tik tais atvejais, kai tai leidžia įstatymai ir turėdami tam teisinį pagrindą. Visų pirma:

- kai mums reikia įvykdyti sutartį, kurią ketiname sudaryti arba esame sudarę su jumis;

- kai mums reikia laikytis teisinių ar reguliavimo įpareigojimų;

- jei tai būtina dėl mūsų (arba trečiosios šalies) teisėtų interesų, o jūsų interesai ir pagrindinės teisės nėra svarbesni už šiuos interesus. Kreipkitės į mus, jei norėtumėte gauti papildomos informacijos apie tai, kaip įvertiname teisėtų interesų ir galimo poveikio jums santykį;

- kai mums reikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų duomenis.

Pirmiau nurodyti jūsų asmens duomenų naudojimo pagrindai vadinami „teisiniais pagrindais“. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų informaciją galime tvarkyti remdamiesi daugiau nei vienu teisiniu pagrindu, atsižvelgdami į konkretų tikslą, kuriuo naudojame jūsų duomenis. Susisiekite su mumis, jei jums reikia daugiau informacijos apie konkretų teisinį pagrindą, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis, kai toliau pateiktoje lentelėje nurodytas daugiau nei vienas pagrindas.

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, gali būti taikomas automatizuotas sprendimų, susijusių su rinkodaros veiksmais, priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuriuo siekiama sugrupuoti  duomenų subjektus pagal tam tikrus kriterijus. Profiliavimas gali būti grindžiamas demografiniais požymiais, mūsų produktų ir susijusių gaminių vartojimo įpročiais, apie kuriuos informaciją pateikia pats subjektas. Automatizuotas sprendimų priėmimas gali būti taikomas rinkodaros veiksmų planavimui ir įgyvendinimui, pavyzdžiui, parenkant apklausas.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

a)     Būtina tvarkyti asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus patikrinti jūsų amžių ir parduotume pilnamečiams skirtus produktus tik suaugusiems vartotojams.

Teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų laikymasis

b)     Asmens duomenis naudojame, kad galėtume tvarkyti ir vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums, kaip mūsų produktų pirkėjui, įskaitant užsakymų vykdymą, sąskaitų siuntimą, mokėjimų tvarkymą ir garantinių paslaugų teikimą.

Planuojamas sutarties sudarymas arba sudarytos sutarties su jumis įvykdymas

c)     Su pardavimu susijusių paslaugų teikimas, įskaitant jūsų užklausų ir prašymų nagrinėjimą, bendrą administravimą, trikčių šalinimą ir susirašinėjimą su jumis.

Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenų tvarkymas nėra būtinas mūsų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bet yra susijęs su bendromis klientų ir pardavimo paslaugomis, turime teisėtą verslo interesą teikti su pardavimu susijusias paslaugas savo klientams, kurio nenusveria jūsų interesai, teisės ir laisvės apsaugoti jūsų informaciją.

d)     Rinkodaros priemonių taikymas (jei tai leidžiama pagal įstatymus) el. paštu, tiesioginiu paštu, telefonu, SMS žinutėmis arba per socialinę žiniasklaidą, arba per iškylančiuosius langus kitose platformose, įskaitant:

 • informacijos apie produktus ir paslaugas jums teikimą ir jų valdymą;
 • rinkodaros strategijų kūrimą;
 • rinkodaros kampanijų administravimą.

Šiuos duomenis naudojame remdamiesi teisėtais verslo interesais prekiauti savo produktais, individualizuoti jūsų patirtį tokiais būdais, kurių neviršija jūsų interesai, teisės ir laisvės apsaugoti informaciją apie jus.

e)     Rinkodaros priemonių taikymas (jei ir kiek tai leidžiama pagal įstatymus) el. paštu, tiesioginiu paštu, telefonu, SMS žinutėmis arba per socialinę žiniasklaidą, įskaitant:

 • jūsų pageidavimų (pvz., kokie produktai, Platformos turinys ar renginiai jus domina) supratimą ir, jei tai leidžiama pagal įstatymus, rinkodaros paslaugų teikimą;
 • jūsų patirties pritaikymą (pvz., siekiant suasmeninti jūsų apsilankymą mūsų Platformose, pvz., pateikiant jus dominančius produktus, Platformos turinį ar įvykius);
 • kvietimą dalyvauti apklausose ar rinkos tyrimų kampanijose ir jų administravimą;
 • rinkos tyrimus;
 • susisiekimą su jumis dėl rinkodaros, susijusios su mūsų produktais;
 • informacijos apie kitas mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurias jau įsigijote arba apie kurias teiravotės, pateikimą;
 • informacijos apie prekes ar paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali jus sudominti, teikimas jums arba leidimas pasirinktoms trečiosioms šalims ją teikti;
 • pasiūlymų ir rekomendacijų apie jus dominančias prekes ar paslaugas teikimas;
 • pinigų grąžinimo ir lojalumo programų administravimas.

Tokiu būdu tvarkysime jūsų duomenis, jei tam gausime jūsų sutikimą.

Turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, jei duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu. Tai galite padaryti atnaujindami savo paskyroje esančias kontaktų nuostatas arba paspausdami prenumeratos atsisakymo parinktį mūsų gaunamuose pranešimuose. Jei atšauksite savo sutikimą, kad jums siųstume rinkodaros pranešimus konkrečiu būdu, tokių pranešimų nebegausite.

f)      Visų minėtų tikslų vykdymas, įskaitant:

 • šios Platformos, mūsų sistemų ir vidaus operacijų administravimą, įskaitant trikčių šalinimą, duomenų analizę, testavimą, tyrimus ir statistiką;
 • jums ir kitiems asmenims teikiamos rinkodaros veiksmingumo vertinimą ar supratimą (kai tai leidžiama pagal įstatymus);
 • leidimą naudotis interaktyviomis mūsų paslaugos funkcijomis, kai nusprendžiate tai daryti;
 • mūsų Platformų tobulinimą siekiant užtikrinti, kad turinys būtų efektyviai pateikiamas jums ir jūsų kompiuteriui;
 • pranešimą jums apie mūsų paslaugų, Platformos pakeitimus ar kitus pakeitimus, kurie jums gali turėti įtakos;
 • kaip dalį mūsų pastangų, kad mūsų Platformos būtų saugios ir patikimos;
 • galimybę jums išlikti prisijungus prie mūsų Platformų ar kitų mikrosvetainių, kurios skirtos tik leidimą turintiems naudotojams;
 • susirašinėjimą su jumis.

Jūsų duomenis naudojame remdamiesi pagrindais, atitinkančiais informacijos naudojimo tikslą. Pavyzdžiui, kai administruojame jūsų paskyrą, kad padėtume atlikti pirkimą arba suteiktume garantinį aptarnavimą, naudojame informaciją, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus jums, kaip mūsų produktų pirkėjui; kai administruojame jūsų paskyrą, kad parodytume jums savo produktus, vykdome rinkodarą, todėl naudojame informaciją remdamiesi teisėtu verslo interesu parduoti savo produktus, kurio nenusveria jūsų interesai, teisės ir laisvės apsaugoti informaciją apie jus ir t. t.

g)     Verslo analizė ir tobulinimas, kad galėtume jus informuoti apie potencialias galimybes įsitraukti į mūsų produktų ar kitų paslaugų rinkodaros veiksmus (kai tai leidžiama pagal įstatymus).

Ją naudojame remdamiesi teisėtais verslo interesais, kad galėtume įvertinti ir pagerinti savo verslo rezultatus, produktus, ir kitus prieigos taškus, pakviesti jus dalyvauti JT SA produktų ar paslaugų rinkodaros veiksmuose, jei to nenusveria interesai, teisės ir laisvės apsaugoti informaciją apie jus.

 

 JTI SA, BSN ir JTI Baltic, kaip bendri duomenų valdytojai, yra žemiau nurodytu būdu pasiskirstę savo pareigas ir atsakomybę už duomenų tvarkymo atitiktį taikytiniems duomenų apsaugos reikalavimams, o pirmiausia, užtikrinant duomenų subjektų teises ir teikiant jiems informaciją. Pasiskirstymas apima ir kitas duomenų valdytojų pareigas, pavyzdžiui, bendrųjų duomenų apsaugos principų taikymą, teisinio duomenų tvarkymo pagrindo nustatymą, saugumo priemonių naudojimą, pareigos pranešti apie duomenų saugumo pažeidimus įgyvendinimą, poveikio duomenų apsaugai vertinimų atlikimą, duomenų tvarkytojų pasitelkimą, duomenų perdavimą trečiosioms šalims ir ryšius su duomenų subjektais bei priežiūros institucijomis. Bendrais bruožais, mes esame paskirstę pareigas ir atsakomybes taip:

- BSN yra atsakinga už asmens duomenų, renkamų vykdant elektroninę prekybą produktais  per mūsų svetainę, tvarkymą aukščiau pateiktos lentelės a) ir b) punktuose nurodytais tikslais ir aukščiau šioje pastraipoje nurodytų pareigų vykdymą minėtų duomenų atžvilgiu.

- JTI Baltic yra atsakinga už asmens duomenų, renkamų per mūsų svetainės polapį mano.ploom.lt, tvarkymą aukščiau pateiktos lentelės d) ir e) punktuose nurodytais tikslais ir aukščiau šioje pastraipoje nurodytų pareigų vykdymą minėtų duomenų atžvilgiu.

- JTI SA  yra atsakinga už visų kitų asmens duomenų tvarkymą aukščiau pateiktos lentelės c), d), e), f), g) punktuose nurodytais tikslais ir aukščiau šioje pastraipoje nurodytų pareigų vykdymą minėtų duomenų atžvilgiu.

Kreipkitės į mus naudodami formą „Susisiekite su mumis“, jei jums reikia daugiau informacijos apie atsakomybės ir pareigų pasiskirstymą tarp bendrų duomenų valdytojų.

9. Rinkodara (kai tai leidžiama pagal įstatymus)

Su jumis susisieksime tik elektroninėmis arba pašto priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis arba paštu, kaip nurodysite patys, kai savo paskyroje pasirinksite kontaktų nuostatas, užsiregistruosite mūsų adresatų sąrašuose arba pasidalysite savo rinkodaros pageidavimais su mūsų partneriais), pateikdami informaciją apie prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurias jums anksčiau pardavėme arba dėl kurių pardavimo tarėmės, jeigu tai yra leidžiama pagal įstatymus.

Jei iš mūsų ar mūsų produktų platintojų nepirkote jokių produktų ar paslaugų, elektroninėmis ar pašto priemonėmis su jumis susisieksime dėl, mūsų manymu, jus dominančių prekių ir paslaugų tik tuo atveju, jei iš anksto su tuo sutikote, ir jei tai leidžiama pagal įstatymus.

Jei esate naujas klientas ir jei leidžiame pasirinktoms trečiosioms šalims naudoti jūsų duomenis, su jumis susisieksime elektroninėmis arba pašto priemonėmis tik tuo atveju, jei su tuo sutikote, ir jei tai leidžiama pagal įstatymus.

Jei nenorite, kad taip naudotume jūsų duomenis arba perduotume juos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, pasirūpinkite, kad jūsų paskyroje būtų atnaujintos kontaktų nuostatos. Jei norite atsisakyti mūsų siunčiamų laiškų, spustelėkite el. laiške esantį mygtuką „Atsisakyti“ arba, jei turite paskyrą, prisijunkite, kad pakeistumėte savo kontaktų nuostatas. 

10. Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Platformose gali būti nuorodų į kitas dominančias svetaines. Tačiau kai spustelėję šias nuorodas išeisite iš mūsų svetainės, turėtumėte atkreipti dėmesį, kad mes nekontroliuojame kitos svetainės, kurioje lankotės. Todėl negalime būti atsakingi už bet kokios informacijos, kurią pateikiate lankydamiesi tokiose svetainėse, saugumą, patikimumą ir privatumą, ir ši Privatumo politika tokioms svetainėms netaikoma. Prieš pradėdami lankytis atitinkamoje svetainėje, turėtumėte būti atsargūs ir perskaityti jai taikomą privatumo politiką.

11. Jūsų informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Galime dalytis informacija apie jus su trečiosiomis šalimis, jei to reikalauja arba leidžia įstatymai, įskaitant:

- su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie padeda teikti jums mūsų paslaugas ir prekes, vykdyti mūsų verslo operacijas ir laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų (pvz. mokėjimo paslaugų teikėjais, pristatymo paslaugų teikėjais, mažmenininkais, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjais, produktų asistentais, lojalumo ir klientų atsiliepimų platformos teikėjais, informacinių paslaugų teikėjais, renginių organizatoriais, vartotojų atsiliepimų teikėjais, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subrangovais, analizės paslaugų teikėjais, paieškos informacijos teikėjais, kredito informacijos agentūromis, ryšių su klientais valdymo paslaugų teikėjais, vartotojų duomenų platformų teikėjais, rinkodaros automatizavimo paslaugų teikėjais, SMS paslaugų teikėjais, debesijos paslaugų teikėjais ir informacinių technologijų paslaugų teikėjais). Partnerių privatumo politikos pateikiamos apačioje:

https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

https://experienceleague.adobe.com/docs/campaign-standard/using/getting-started/privacy/privacy.html?lang=en#

https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-64/managing/data-protection/data-protection-and-privacy.html?lang=en

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

- su tam tikrais mūsų paslaugų teikėjais, kurie, siekdami suteikti jums labiau pritaikytą ir efektyvesnę klientų aptarnavimo patirtį, gali saugiai susieti informaciją, kurią jiems pateikiame, su kitų bendrovių, kurioms taip pat pateikėte informaciją, pateikta informacija. Mūsų paslaugų teikėjai analizuoja šią informaciją ir teikia techninius duomenis, kurie padeda jums gauti geresnę klientų patirtį, įskaitant galimybę susisiekti su jumis jums patogiausiu laiku. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šiuo tikslu renkamą informaciją, susisiekite su mumis naudodami formą „Susisiekite su mumis“;

- su patikimu agentų, klientų ir partnerių tinklu, įskaitant mažmenines parduotuves, atstovus, ekspertus ir mentorius;

- su JTI grupės įmonėmis, kad galėtume teikti jums mūsų paslaugas ir prekes, vykdyti mūsų verslo operacijas ir laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų;

- su reguliavimo ir valstybinėmis institucijomis, kai to reikalauja įstatymai, įskaitant teisėsaugos institucijų ar kitų vyriausybės pareigūnų prašymus;

- kai manome, kad atskleidimas yra būtinas ar tinkamas siekiant užkirsti kelią fizinei žalai ar finansiniams nuostoliams arba tiriant įtariamą ar faktinę neteisėtą veiklą;

- organizacinio restruktūrizavimo kontekste;

- jei parduodame arba perkame bet kokį verslą ar turtą, tokiu atveju galime atskleisti jūsų asmens duomenis potencialiam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;

- jei JTI SA, JTI Baltic ar BSN arba iš esmės visą bet kurios iš šių bendrovių turtą įsigytų trečioji šalis, tokiu atveju jos turimi klientų asmens duomenys būtų vienas iš perduodamo turto objektų;

- tuo atveju, jei turime atskleisti jūsų asmens duomenis išorės profesionaliems konsultantams, pavyzdžiui, buhalteriams, bankininkams, draudikams, auditoriams ir teisininkams.

12. Kur saugome jūsų asmens duomenis

Atsižvelgiant į asmens duomenų pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus, mūsų surinkti asmens duomenys gali būti perduodami į trečiąją šalį už Europos ekonominės erdvės ribų.

Kai kuriose iš šių trečiųjų šalių, į kurias gali būti perduodami asmens duomenys, gali būti užtikrinama ne tokio paties lygio duomenų apsauga kaip Lietuvos Respublikoje. Tačiau kiekvieną kartą, kai atliekame tokį duomenų perdavimą, užtikriname, kad jūsų asmens duomenims būtų suteikta panašaus lygio apsauga, įgyvendinant bent vieną iš apsaugos priemonių:

- gavėjo šalis pagal Europos Komisijos sprendimą dėl tinkamumo užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (pvz., Šveicarija);

- jei sprendimas dėl tinkamumo nepateiktas, remiamės Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių nuostatomis.

Tam tikromis retomis aplinkybėmis galime remtis nuo duomenų apsaugos įstatymų, taikomų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias šalis, nukrypti leidžiančia nuostata. Pavyzdžiui, jei toks perdavimas grindžiamas jūsų sutikimu arba būtinas mūsų sutarčiai vykdyti.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie konkretų mechanizmą, kurį naudojame perduodami jūsų asmens duomenis į trečiąsias šalis, susisiekite su mumis.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kur tvarkomi jūsų duomenys, naudokite formą „Susisiekite su mumis“.

13. Duomenų saugumas

Gavę jūsų informaciją, taikysime atitinkamas procedūras ir apsaugos priemones, kad užkirstume kelią neleistinai prieigai ir kad jūsų informacija nebūtų atsitiktinai prarasta. Prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems darbuotojams, atstovams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kuriems tai būtina žinoti. Jie tvarkys jūsų informaciją tik pagal mūsų nurodymus ir yra įpareigoti laikytis konfidencialumo.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors dėsime visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti jūsų duomenų, perduodamų į mūsų Platformas, saugumo. Esame įdiegę procedūras, skirtas bet kokiam įtariamam duomenų saugumo pažeidimui nagrinėti, ir, jei teisiškai privalome tai padaryti, apie pažeidimą informuosime jus ir bet kurią atitinkamą reguliavimo instituciją.

Jei jums suteikėme (arba jūs patys pasirinkote) slaptažodį, kuris suteikia galimybę naudotis tam tikromis mūsų Platformos dalimis, esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Prašome su niekuo nesidalyti slaptažodžiu.

14. Kiek laiko saugosime jūsų informaciją

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek laiko, kiek pagrįstai reikės, bet ne ilgiau nei 10 metų, kad galėtume įvykdyti tikslus, dėl kurių juos renkame, įskaitant teisinius, reguliavimo, mokesčių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimus. Jūsų asmens duomenis galime saugoti ilgiau, jei gauname skundą arba jei pagrįstai manome, kad dėl mūsų santykių su jumis gali kilti teisminis ginčas.

Nustatydami tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir slaptumą, galimą žalos riziką dėl neteisėto jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo, tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, ieškinio senatį ir tai, ar galime tuos tikslus pasiekti kitomis priemonėmis, taip pat į taikomus teisinius, reguliavimo, mokesčių, apskaitos ar kitus reikalavimus.

Jei norite sužinoti daugiau, galite susisiekti su mumis ir paprašyti informacijos apie įvairių jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpius.

Tam tikromis aplinkybėmis jūsų asmens duomenis nuasmeninsime (kad jų nebebūtų galima susieti su jumis) tyrimų ar statistikos tikslais; tokiu atveju šią informaciją galime naudoti neribotą laiką be papildomo pranešimo jums.

15. Jūsų teisės

Tam tikromis aplinkybėmis turite duomenų apsaugos įstatymuose numatytų teisių, susijusių su jūsų informacija, kurios nurodytos toliau (tačiau tam tikrais atvejais gali būti taikomos išimtys):

- prieigos prie savo asmens duomenų prašymas (vadinamas „duomenų subjekto prieigos prašymu“);

- jūsų tvarkomų asmens duomenų kopijos prašymas;

- prašymas ištaisyti jūsų asmens duomenis, jei informacija yra neišsami arba netiksli;

- prašymas ištrinti jūsų informaciją, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume tvarkyti jūsų informaciją, arba jei pasinaudojote teise nesutikti su informacijos tvarkymu;

- prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip nurodyta pirmiau;

- prieštaravimas dėl jūsų informacijos tvarkymo, kai remiamės teisėtais interesais (arba trečiosios šalies interesais) ir manote, kad tai turi įtakos jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. (Atkreipkite dėmesį, kad galime turėti įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti informaciją, kurios yra svarbesnės už jūsų teises ir laisves);

- prašymas apriboti jūsų informacijos tvarkymą šiomis aplinkybėmis: (a) jei norite, kad nustatytume jūsų informacijos tikslumą; (b) jei informacijos naudojimas yra neteisėtas, bet nenorite, kad ją ištrintume; (c) jei jums reikia, kad mes saugotume informaciją, net jei ji mums nebereikalinga, nes ji reikalinga teisiniams reikalavimams nustatyti, vykdyti ar ginti; arba (d) jei prieštaravote, kad mes naudotume jūsų informaciją, bet mums reikia patikrinti, ar turime viršesnių teisėtų priežasčių ją naudoti;

- prašymas perduoti jūsų informaciją jums arba trečiajai šaliai („teisė į duomenų perkeliamumą“).

- turite teisę atšaukti sutikimą, jei tvarkome duomenis remdamiesi jūsų sutikimu. Tai galite padaryti atnaujindami savo paskyroje esančias kontaktų nuostatas arba paspausdami prenumeratos atsisakymo parinktį pranešimuose. Jei atšauksite savo sutikimą, kad jums siųstume rinkodaros pranešimus konkrečiu būdu, tokių pranešimų nebegausite.

- turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) arba bet kuriai kitai priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje įprastai gyvenate, dirbate arba kurioje buvo įvykdytas įtariamas pažeidimas.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, naudokitės forma „Susisiekite su mumis“, rašykite „Ploom“ aptarnavimo komandai el. paštu [email protected], arba skambinkite telefonu 8 800 20040

Jums nereikės mokėti mokesčio už prieigą prie savo asmens duomenų (arba už naudojimąsi kitomis teisėmis). Tačiau galime imti atitinkamą mokestį, jei jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pasikartojantis ar viršijantis reikalavimus. Taip pat šiomis aplinkybėmis galime atsisakyti vykdyti jūsų prašymą.

Mums gali prireikti jūsų paprašyti konkrečios informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis (arba pasinaudoti kitomis savo teisėmis). Tai saugumo priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad jūsų informacija nebūtų atskleista jokiam asmeniui, kuris neturi teisės jos gauti. Taip pat galime susisiekti su jumis ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su jūsų užklausa, kad galėtume greičiau pateikti atsakymą.

16. Mūsų privatumo politikos pakeitimai

Visi privatumo politikos pakeitimai, kuriuos galime padaryti ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje ir, jei reikia, apie juos jums bus pranešta el. paštu. Prašome dažnai tikrinti mūsų privatumo politikos atnaujinimus ar pakeitimus.

Privatumo politika buvo sudaryta 2023 m kovo 17 d., atnaujinta 2023 m. lapkričio 9 d.

Ar jums jau yra 18 metų?

 

Norėdami lankytis šioje svetainėje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų.

 

Šioje svetainėje lankytis gali tik suaugusieji Lietuvoje esantys nikotino ar tabako gaminių vartotojai. Šie produktai sukelia priklausomybę ir nėra nerizikingi.

 

Taip